Hoppa till huvudinnehåll
KUDIN.FI - Fortsätt till förstasidan

KUDIN.FI – Självutvärdering av karriärberedskap

Dags att utvärdera och utveckla din karriärberedskap!

Vad

Kudin.fi är ett självutvärderingsverktyg som stöder din karriärplanering på utbildningsvägen. Karriärplaneringen och inriktningen i utbildningen och arbetskarriären är förknippade med mångsidiga kognitiva, psykologiska och sociala processer. Självutvärderingen hjälper dig att identifiera dina karriärkunskaper genom de tre enkäterna Beredskap inför karriär och sysselsättning, Mina styrkor vid förändringar samt Välja karriär och fatta beslut.

Varför

Beredskap inför karriär och sysselsättning går att lära sig. Karriärplanering handlar om övergripande framtidsorientering och att bygga upp den egna expertidentiteten. Denna process har inletts redan före dina studier och fortsätter när du har utexaminerats. Du kan ha naturliga styrkor för karriärplanering. Det kan vara bra att utveckla vissa färdigheter. Det är viktigt att identifiera, bearbeta och reflektera över egna framtidsfrågor. När du identifierar egna synpunkter, frågor och utmaningar relaterade till din karriärplanering blir det lättare att utveckla din karriärberedskap under studierna och i karriären.

Hur

  • På Kudin.fi utvärderar du din karriärberedskap genom att svara på tre olika enkäter.
  • Utifrån dina svar får du respons och tips på fortsatt arbete inom ämnesområdena.
  • Du kan välja att svara på en av enkäterna eller alla på en gång.
  • Tjänsten sparar inte dina uppgifter, men du kan spara responsen och skicka den per e-post till dig själv.
  • Den respons du har fått och de tankar den har väckt kan du bearbeta på egen hand, i individuell handledning, karriärgrupper, med enskilda arbetslivs- och expertkurser eller som en del av portfolioarbete.

I samarbete